Άλλα θεσμικά Όργανα 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου, ορίζονται οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 και το άρθρο 59 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και οι οποίοι αποτυπώνονται πλήρως στον παρακάτω σύνδεσμο.


Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04/05/2010