Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013

27/7/2011

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτη Χατζημιχάλη, εντάχθηκαν τον Ιούνιο 2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013, έργα που αφορούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Τα έργα αυτά έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση του πολιτιστικού υπόβαθρου αλλά και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ» που εντάχθηκε στις 9/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (ΚΘΠ 44: Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με κωδικό 49, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το έργο έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 197.064 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Λήμνου.

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ» που εντάχθηκε στις 9/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (ΚΘΠ 44: Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με κωδικό 49, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το έργο έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 1.775.225 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Λήμνου.

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ» που εντάχθηκε στις 9/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (ΚΘΠ 59: Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με κωδικό 47, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το έργο έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 267.500 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Σάμου.

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ» που εντάχθηκε στις 9/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (ΚΘΠ 61: Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με κωδικό 45, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το έργο έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 210.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Σάμου.

«Προμήθεια εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, και Σάμο» που εντάχθηκε στις 17/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (ΚΘΠ 75: Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με κωδικό 28, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το έργο έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 3.115.082 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013