Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013

22/7/2011

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Φώτη Χατζημιχάλη, εντάχθηκαν τον Ιούνιο 2011 για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 τα παρακάτω έργα:

 

«Αποκατάσταση - επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κω» που εντάχθηκε στις 7/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (Άξονας 9: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ΚΘΠ 59: Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με κωδικό 21, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το έργο έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 3.100.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η ΚΒ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και η Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

«Προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου» που εντάχθηκε στις 9/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013 (Άξονας 9: Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ΚΘΠ 75: Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης) σε συνέχεια της Πρόσκλησης με κωδικό 34, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το έργο έχει προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 740.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013