Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 2007-2013

7/7/2011

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ, δύο πολύ σημαντικά νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,85 εκ. για δύο νησιά της Περιφέρειας.

Πρόκειται για τα έργα:

Αποκατάσταση - σήμανση αγροτικών μονοπατιών Νισύρου, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 με προϋπολογισμό 350 χιλ. €. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Δήμο Νισύρου και θα συμβάλει στην ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού. Συγκεκριμένα πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες για την συντήρηση - σήμανση 12 λιθόστρωτων μονοπατιών και αναβαθμίδων στο νησί καθώς και στην επισκευή - συντήρηση των υφιστάμενων παραδοσιακών ξηρολιθοδομών.

Κατασκευή αποβάθρας στη θέση Πέταλο στο λιμάνι της Σύμης, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 με προϋπολογισμό 5,5 εκ. €.

Το έργο θα υλοποιηθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου και προβλέπει την κατασκευή αποβάθρας μήκους 180 μ. και παραλιακό κρηπίδωμα μήκους 169μ. για τη διαπλάτυνση του δρόμου προς την κύρια αποβάθρα. Στόχος του είναι να καλυφθούν οι ανάγκες του λιμανιού του νησιού, ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν και να δένουν με ασφάλεια όλοι οι τύποι των πλοίων και να γίνεται ο διαχωρισμός των ημερόπλοιων, των φορτηγών και των πλοίων της γραμμής. Παράλληλα σημαντική θα είναι και η συμβολή του στην αποσυμφόρηση του παραλιακού δρόμου, ο οποίος δέχεται μεγάλη κυκλοφοριακή πίεση με τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας του λιμανιού.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013