Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΔΙΣΑ: έγγραφα - πίνακες για τις δομές Βοήθεια στο Σπίτι

15/3/2010

Στους συνημμένους φακέλους τύπου zip θα βρείτε έγγραφα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Περιφέρειας καθώς και έντυπα υλοποίησης για τις επιλεγείσες δομές Βοήθεια στο Σπίτι

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013