Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 3 από 3 από 1 σελίδες

Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013

7/7/2011 - Ανακοίνωση

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2/3/2010 - Ανακοίνωση

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά ενόψει της ανάθεσης του έργου «Σύμβουλος Νομικής Υποστήριξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης» στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013. Περισσότερες ...

Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης Νο: 5, με αρ. πρωτ. 4810/12-6-2009, Κ.Θ.Π. 77 - «Υποδομές Φροντίδας Παιδιών»

3/2/2010 - Ανακοίνωση

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνει την μείωση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης με Kωδικό 5, για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας: 7 – «Αειφόρος ...

Αποτελέσματα 1 - 3 από 3 από 1 σελίδες