Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 6 από 6 από 1 σελίδες

Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013

22/7/2011 - Ανακοίνωση

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 2007-2013

7/7/2011 - Δελτίο Τύπου

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Νοτίου Αιγαίου

Ανάκληση πρόσκλησης με αριθμό 5 για υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (θεματική προτεραιότητα 23 - περιφερειακές/τοπικές οδοί)

16/3/2010 - Ανακοίνωση

Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακαλεί την πρόσκληση με κωδικό 5 και με αρ. πρωτ. 7176/09.07.2009, για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας ...

Ανάκληση πρόσκλησης με αριθμό 6 για υποβολή προτάσεων προς ένταξη στο ΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (θεματική προτεραιότητα 30 - λιμένες)

16/3/2010 - Ανακοίνωση

Ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακαλει την πρόσκληση με κωδικό 6 και με αρ. πρωτ. 7496/23.07.2009, για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας ...

ΔΙΣΑ: έγγραφα - πίνακες για τις δομές Βοήθεια στο Σπίτι

15/3/2010 - Ανακοίνωση

Στους συνημμένους φακέλους τύπου zip θα βρείτε έγγραφα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Περιφέρειας καθώς και έντυπα υλοποίησης για τις επιλεγείσες δομές Βοήθεια στο Σπίτι

ΔΙΣΑ: έγγραφα - πίνακες για τα ΚΗΦΗ

17/2/2010 - Ανακοίνωση

Στους συνημμένους φακέλους τύπου zip θα βρείτε έγγραφα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού της Περιφέρειας καθώς και έντυπα υλοποίησης για τις επιλεγείσες δομές Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Αποτελέσματα 1 - 6 από 6 από 1 σελίδες