Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη σε Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες στην ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης.

Ενεργή

Ημερομηνία δημοσίευσης

18/11/2011

Η ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη σε Κατάλογο Παρεχόντων Υπηρεσίες στην ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπουργική Απόφαση α.π. 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 / 12.11.2010 (ΦΕΚ Β1856/Β/26-11-2010) «Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β΄ αυτής.

Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τις αναθέσεις και συμβάσεις για ενέργειες Παροχής Υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την κάλυψη αναγκών υλοποίησης ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής του Προγράμματος για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι 31/12/2015, που (με βάση το παράρτημα της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β΄1856/26.11.2010) υπάγονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Β1 Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού & λογισμικού
  • Β2 Εκπόνηση Μελετών - Εμπειρογνωμοσυνών – Ερευνών
  • Β3 Υπηρεσίες Συμβούλων
  • Β4 Δημοσιότητα, Προβολή και πληροφόρηση
  • Β6 Έλεγχοι

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Τόπος υποβολής προσφορών

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στη διεύθυνση:
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
Δουκός Μποφώρ 7, 2ος όροφος,
Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
Διεύθυνση
Δουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο, 712 02
Τηλ
2813 404500
Φαξ
2810 335040
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/11/2011